Հայկական հոլ | Թուֆենկյան

 

Պատվիրատու
Թուֆենկյան Ավան Ձորագետ Հյուրանոց

Համագործակցության առանձնահատկություններ
Մարքեթինգային լուծումներ, խորհրդատվություն

Խնդիր/Առաջադրանք
Գլխավոր խնդիրը ժամանցային զբաղմունքների պակասն էր, որն իր

հերթին նպաստում էր հյուրերի հոքսի նվազմանը: 
Բրենդավորված հոլը (Հոլ՝ հին հայկական խաղ) մշակվել և արտադրվել է, որպեսզի հյուրանոցի յուրաքանչյուր հյուր կարողանա դառնալ հայկական մշակույթի մի մասը: Հոլի արտադրությունից հետո հյուրերի համար մշակվել են նաև այլ հատուկ ժամանցային խաղեր:
Այժմ «Ավան Ձորագետ» հյուրանոցը սատարում է հայկական մշակույթին նմանատիպ ժամանցային հայկական խաղերի միջոցով:

 
Top