Համայնքների Գյուղատնտեսական Ռեսուրսների Կառավարման և Մրցունակության Ծրագիր

 

Պատվիրատու: Համայնքների Գյուղատնտեսական Ռեսուրսների Կառավարման և Մրցունակության Ծրագիր
Ապրանք: Համայնքների Գյուղատնտեսական Ռեսուրսների Կառավարման և Մրցունակության Ծրագիր
Արտադրություն: Պերսոնա Գրատա
Տարի: 2016Top